ВІДКРИТИЙ ЛИСТ громадських організацій до Президента України щодо необхідності ветувати законопроект № 10221 задля недопущення обмеження свободи віросповідання в УкраїніЦентр "Ла Страда-Україна" приєднався до звернення громадських організацій до Президента України з проханням ветувати законопроект щодо обмеження свободи віросповідання.

 

Шановний пане Президенте!

Ми, представники правозахисних та інших громадських організацій, висловлюємо Вам свою стурбованість у зв’язку з прийняттям парламентом 16 жовтня 2012 року закону про внесення суттєвих змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (проект № 10221), який у разі набуття ним чинності створить значні перешкоди у реалізації конституційного права громадян на свободу віросповідання.

Задекларованою метою Закону є необхідність приведення законодавства у відповідність до Конституції України, в частині перерозподілу повноважень між Президентом України та Кабінетом Міністрів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи.

Водночас ухвалений Закон передбачає внесення суттєвих змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», щодо яких свої заперечення висловила Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. Протягом травня-липня 2012 року відбулась низка консультаційних нарад за участі автора законопроекту – Ю.Р.Мірошниченка, представників Міністерства юстиції, Мінкультури, Всеукраїнської Ради Церков та експертів, за результатами яких було погоджено принципові зміни до тексту законопроекту. Незважаючи на це, під час розгляду у другому читанні законопроект № 10221 був поспішно проголосований без будь-якого обговорення та за відсутності таблиці поправок до другого читання з боку профільного комітету.

На наше переконання, до зазначеного Закону (проект № 10221), прийнятого 16 жовтня 2012 року, слід застосувати право вето та повернути його на доопрацювання до Верховної Ради України з огляду на такі основні застереження:

1. Ухвалені зміни до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» значно ускладнюють порядок набуття релігійними організаціями статусу юридичної особи (статті 13, 14) у зв’язку із запровадженням двох не узгоджених між собою реєстраційних процедур – реєстрацію статутних документів та державну реєстрацію (внесення до Єдиного реєстру юридичних осіб). Такий підхід не відповідає цілям адміністративної реформи, спрямованої на впровадження принципу “єдиного вікна” з надання адміністративних послуг, зменшення корупційних чинників та бюрократичних перепон у діяльності недержавних інституцій. 

2. Прийняті Закон закріплює дискримінаційні положення у Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо порядку організації мирних зібрань за ініціативи віруючих чи релігійних організацій (ч. 5 статті 21), що ставить їх у нерівне положення з іншими суб’єктами права на мирні зібрання, гарантованого статтею 39 Конституції України. Зокрема, зберігається дозвільний порядок організацій мирних зібрань, включно з вимогою щодо отримання відповідних дозволів не менше ніж за 10 днів до бажаної дати їх проведення.

3. Подібно до часів радянського тоталітарного минулого, законопроект №10221 надає право здійснювати контроль за дотриманням законодавства про свободу совісті та віросповідання органам прокуратури, Мінкультури та іншим міністерствам, місцевим адміністраціям та органам місцевого самоврядування (стаття 29 Закону про свободу совісті). На сьогодні повноваження з державного контролю у цій сфері віднесені до компетенції місцевих рад та їх виконавчих комітетів. На наше переконання, розширення переліку контролюючих органів не сприятиме забезпеченню права на свободу віросповідання, адже саме органи влади найчастіше стають порушниками законодавства у цій сфері.

Ці та інші зауваження зумовлюють необхідність істотного доопрацювання зазначеного Закону до набуття ним чинності. 

У зв’язку з цим, закликаємо Вас застосувати право вето до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства юстиції, Міністерства культури, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства)», прийнятого 16 жовтня 2012 року (проект № 10221), та повернути його на доопрацювання до Верховної Ради України з урахуванням експертної думки та пропозицій Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Повний список підписантів знаходиться на сайті Інститутут релігійної свободи

 


Назад