Інформація щодо стану виконання Українською державою п. 31 Заключних рекомендацій Комітету ООН про ліквідацію дискримінації щодо жінок, надісланих за результатами розгляду Комітетом шостої та сьомої об’єднаної доповіді про виконан-ня Україною Конвенції ОО


Завантажити

Повернутись