Відкритий лист громадських організацій: Кабінет Міністрів України приймає дискримінаційні розпорядження, а МВС України – відвертає увагу громадян та керівництва держави

17.02.2011

Чи підтримуєте Ви заборону на навчання жінок у вищих навчальних закладах МВС України?

Результаты


Лист є відкритим для підпису, залишайте, будь-ласка, коментарі.

     Президенту України Януковичу В. Ф.

Прем'єр-міністру України Азарову М. Я.

Міністру юстиції України Лавриновичу О. В.

Міністру освіти та науки, молоді та спорту Табачнику Д. В.

Міністру оборони України Єжелю М. Б.

Міністру внутрішніх справ України Могильову А. В.

Голові Верховної Ради України Литвину В. М.

Голові Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин

та міжнаціональних відносин Зарубінському О. О.

Голові Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності Швецю В. Д.

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Карпачовій Н. І.

 

     29 грудня 2010 року Прем’єр-міністр України підписав розпорядження № 2355-р «Про проведення експерименту з підготовки фахівців для Міністерства внутрішніх справ», в якому йде мова про «проведення у 2011 році експерименту з організації набору осіб до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ та їх подальшого навчання за програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за схемою “курсант — військовослужбовець — курсант” (далі — експеримент).
     Міністерству внутрішніх справ, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Міністерству оборони узгодити у місячний строк порядок проведення експерименту».
     Таким чином у 2011 році накладається обмеження на прийняття до вищих навчаль-них закладів МВС України громадян жіночої стати, та низки інших категорій, що супере-чить Конституції України, Законам України «Про міліцію», «Про освіту», «Про забезпе-чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та іншим правовим актам, а також міжнародним документам в галузі прав людини, які ратифіковані Україною у встановле-ному законом порядку.
      Висновок про ґендерно-дискриміанційне обмеження ґрунтується на нормах
Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», де зазначається (стаття 15), що «на строкову військову службу в мирний час призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років…)». 
      Окрім того, зазначений документ порушує права інших груп громадян, напри-клад, військовослужбовців звільнених у запас, а також осіб, які на 1 вересня 2011 року не досягли віку у сімнадцять з половиною років. Всупереч статті 6 Закону України «Про освіту», яка визначає одним з принципів безперервність, курсанти рік не навчатимуться у вищих навчальних закладах. 
     Звертаємо також вашу увагу на те, що розміщена 15 лютого 2011 року на офіцій-ному сайті МВС України
інформація «МВС дотримується принципу ґендерної рівності» є обманом як громадян України, так і керівництва держави, зокрема Президента України, який ще у квітні 2010 року, виступаючи в Парламентській Асамблеї Ради Євро-пи, пообіцяв підняти ґендерну політику на високий рівень.
      Так, проголошуючи, що «жінки можуть служити у внутрішніх військах МВС на контрактній основі, де на загальних умовах з чоловіками, точно у такий же спосіб, вико-нувати обов’язки, покладені на військовослужбовців» МВС ігнорує Положення про про-ходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців, затвердже-ного
Указом Президента 7 листопада 2001 року № 1053/2001 (із змінами) відповідно до п. 16 якого «перший контракт про проходження військової служби з особами рядового, сер-жантського і старшинського складу строкової військової служби, військовозобов'язаними, жінками та громадянами призовного віку укладається на строк не менше трьох років». 
     Ґендерно-стереотипна мова відповіді, нерозуміння права на «рівний доступ до осві-ти», який гарантується Конституцією та законами України також присутні у повідомленні МВС України, що є неприпустимим для держави, яка хоче називатися демократичною та правовою і взяла курс на реформи, що є прогресивними.
      Нагадуємо, що невиконання прямих вказівок Голови держави керівництвом МВС України стає системною ознакою керування органами внутрішніх справ. Так само, як сис-темними стають порушення прав жінок та принципів ґендерної рівності керівниками чин-ного Уряду України, що викликає обурення не лише нас, громадян, але й міжнародної спі-льноти.
      У зв’язку з явною суперечністю зазначеної постанови Конституції та законам України («Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про освіту», «Про міліцію» та інших) вимагаємо її скасувати як антиконституційну.
      Ми також вимагаємо припинити діяльність Уряду, спрямовану на відкриту та приховану дискримінацію громадян України за ознакою статі та відновити в повному об-сязі Департамент сімейної та ґендерної політики як уповноважений орган державної влади у сфері просування ґендерної рівності в суспільстві.Підписанти:

 

1. Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда-Україна", президент Центру Левченко К.Б

2. Всеукраїнська громадська організація "Центр Дебати", Марданенко В. В.

3. Милостний О.В. Голова Донеьцкого обласного центру ВОО "Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохороннхиорганів"

4. Людмила Горват, Обласна комунальна установа "Луганський обласний Центр роботи з жінками"

5. Олена Суслова, Інформаційно-консультативний жіночий центр

6. Музей історії жіноцтва, історії жіночого та гендерного руху

7. МГО "Школа Рівних Можливостей"

8. Людмила Лобанова, Голова Всеукраїнського жіночого центру інформації та соціально-економічної адаптації

9. Рудницький Л.Є., Житомирський обласний осередок Асоціації УМДПЛ

10. Марта Чумало, Західно-український центр "Жіночі перспективи"

11. Поваліхін В. М., Донецька обласна громадська організація "Центр захисту прав людини "Діке"

12. Веремєйко Р.О., Донецька обласна правозахисна громадська організація "Центр моніторингу прав людини"

 

13. Юлія Стребкова, Український центр гендерної освіти при НТУУ "КПІ"

14. Виговський Ігор Віталійович, Голова Житомирської обласної організації ВГО інвалідів Чорнобильської катастрофи

15. Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групиНазад

Коментарі

2011-03-17 09:36:26
Підписуємось

Товариство феміністок "Прогресивні жінки", Вінниця, президент Наталія Козлова

2011-03-17 09:34:27
Підписуємось

Товариство феміністок "Прогресивні жінки", Вінниця, президент Наталія Козлова

2011-03-09 09:14:01
Олександра

Жінка народжує чоловіків, які потім її применшують. Так не повинно бути


Прокоментуйте

Код захисти