МОБІЛІЗАЦІЯ ЗУСИЛЬ ГРОМАДИ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА, З ОСОБЛИВОЮ УВАГОЮ ДО ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ПІД ЧАС ВІЙНИ