Освітня платформа

Ігрофікований онлайн квест «Живи без ілюзій»

Ігрофікований онлайн квест – це унікальний формат квесту із застосуванням принципів гри в неігровому середовищі, шляхом фокусування уваги користувача та користувачки на досягненні конкретної цілі, а власне не на грі.

Під час ігрофікованого онлайн квесту відбувається використання ігрових практик та механізмів у неігровому контексті для залучення користувачів та користувачок до вирішення конкретних проблем.

Мета курсу

Підвищення поінформованості молодих жінок та чоловіків щодо видів та проявів домашнього та гендерно зумовленого насильства, посилення спроможності молоді впливати на зменшення проявів насильства та побудову безпечного середовища, вільного від будь-яких проявів насильства.

Електронний курс

Освітній електронний курс “Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе” є методичним додатком до програми факультативу “Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе” та програми гуртка “Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації” (Комплект освітніх програм “Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації (авт.: Андрєєнкова В.Л., Левченко К.Б., докт. юрид. наук, Лунченко Н.В., Матвійчук М.М., канд. пед. наук.).

Мета Курсу

Підвищення рівня конфліктологічної компетентності здобувачів освіти, вмінь і навичок вирішення конфліктів мирним шляхом, ненасильницької поведінки та громадянської позиції.

Завдання Курсу
 • надати базові теоретичні знання з конфліктології;
 • ознайомити з основними засадами миробудування;
 • ознайомити з поняттям «насильство», його видами;
 • закріпити практичні навички вирізнення проявів насильства у повсякденному житті;
 • опанувати ненасильницьку модель поведінки;
 • відпрацювати практичні навички протидії булінгу;
 • сформувати розуміння ґендерної рівності;
 • сформувати навички протидії дискримінації за статевими, віковими, етнічними, культурними ознаками, віросповіданням, ознаками відсутності/наявності інвалідності тощо;
 • сформувати навички вирішення конфліктів мирним шляхом;
 • опрацювати поняття «відновні практики», їх роль і значення для закладу освіти;
 • ознайомити з цінностями та принципами медіації як інструменту вирішення конфліктів, що базується на врахуванні інтересів сторін конфлікту;
 • відпрацювати навички відновлювальної комунікації;
 • сформувати розуміння безпечного освітнього середовища;
 • сформувати розуміння важливості участі учнівської молоді у миробудуванні та вирішенні конфліктів мирним шляхом.

Відеомодуль

Відеомодуль “Медіація однолітків. Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе” є практичним додатком до електронного курсу “Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе”.

Навчальний відеоролик

Навчальний фільм «Медіація ровесників та ровесниць» має рекомендації МОН України для впровадження в освітній процес закладів освіти (Лист МОН України від 27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»).

Фільм створений безпосередньо для навчання (підготовки) майбутніх медіаторівровесників та ровесниць проведенню медіації в закладі освіти та є додатком до комплекту освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації». Найбільш ефективним є навчання, коли візуальне і слухове сприйняття доповнюють один одного.

Використання навчального фільму під час занять дозволяє:

 • представити навчальний матеріал із високим ступенем наочності, особливо під час моделювання практичних ситуацій у динаміці;
 • підвищити мотивацію осіб, які навчаються, шляхом демонстрації напрямів застосування навчальної інформації у практичній діяльності;
 • розширити потенціал з індивідуалізації освітнього процесу;
 • надати широке поле для активної самостійної діяльності учнів/учениць;
 • удосконалити практичну спрямованість освітнього процесу шляхом застосування відеофрагментів у якості навчального матеріалу.

Онлайн тест

Насильство: дізнайся чи є воно у твоєму житті. Вмій визначати та діяти

За допомогою онлайн тесту можна ідентифікувати прояви насильства, домашнього насильства, булінгу стосовно дитини; як діяти в подібних ситуаціях та до кого можна і треба звернутись по допомогу.