Національна тренерська мережа

Національна тренерська мережа Громадської організації «Ла Страда-Україна» (надалі «НТМ») – це добровільне об’єднання тренерів/тренерок, які пройшли відповідне навчання та мають відповідну сертифікацію, розділяють цінності ГО «Ла Страда-Україна».

Діяльність НТМ

За період 2000 – 2019 рр. – тренерською мережею проведено більше 28 881 профілактичних заходів для понад 769 933 представників/ць цільової групи.

Національна тренерська мережа
охоплює такі тематики:

      ● Протидія торгівлі людьми та експлуатації дітей;

       Запобігання гендерному насильству;

● Запобігання та протидія домашньому насильству;

● Запобігання та протидія насильству над дітьми;

● Протидія  булінгу;

● Правила безпечної поведінки;

● Гендерна рівність. Протидія дискримінації;

● Безпечна робота в мережі Інтернет;

● Діяльність Національної дитячої «гарячої» лінії;

● Критичний аналіз інформації медіапростору;

● Вирішення конфліктів мирним шляхом;

● Навички безконфліктної комунікації

НТМ створено Громадською організацією «Ла Страда-Україна» (надалі – «Організація») задля здійснення профілактики торгівлі людьми, ґендерного насильства, зокрема домашнього, дискримінації, порушення прав людини, особливо прав жінок та дітей, подолання наслідків військового конфлікту, сприяння розбудові миру тощо.
Національна тренерська мережа (НТМ) ГО «Ла Страда Україна» розпочала свою діяльність з 2000 року з тематики протидії торгівлі людьми. За ці роки до тренерської родини ввійшли більше 360 тренерів та тренерок з таких регіонів України (Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, м. Київ, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, які до своїх лав ще залучили на локальному рівні однодумців та однодумок.

НТМ у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законом України «Про громадські об’єднання», Законами України та міжнародними документами ратифікованими Україною у встановленому законом порядку, Статутом Організації, Етичним кодексом НТМ, Положенням. Діяльність НТМ поширюється на всю територію України.

 

Етичні вимоги до тренера/ки

Толерантність та недискримінація. Тренер/ка має поважати людську гідність учасників/ць заходів та виявляти рівну увагу та доброзичливість. Не може бути привілеїв чи обмежень у відношенні до учасників/ць заходів за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Тренер/ка не має права оцінювати поведінку та погляди учасників/ць заходів.

Конфіденційність. Тренер/ка повинен/на конфіденційно зберігати інформацію особистого характеру, отриману в ході заходів від учасників/ць. Вимога щодо збереження конфіденційності не поширюється на інформацію про діяння, які загрожують життю, здоров’ю учасників/ць заходів або третіх осіб, а також на інші випадки, визначені законом.

Добровільність та самовизначення
тренера/ки. Тренер/ка:

з власної волі бере участь в організації та проведенні заходів;
– самостійно визначає сфери своєї спеціалізації та форму організації своєї
тренерської діяльності відповідно до вимог законодавства.

Компетентність тренера/ки. Тренер/ка:

– повинен/на бути компетентним/ою і мати необхідні знання у
сфері тематики заходів ;
– дбає про підтримання та підвищення своєї кваліфікації, зокрема шляхом обміну
досвідом з іншими
тренерами/ками, участі у супервізії та інтервізії, самоосвіти тощо.

Етика відносин між тренерами/ками.

Відносини між тренерами/ками мають будуватися на засадах
взаємної поваги, слідування всім основним принципам етики тренера/ки.