Про організацію

МІСІЯ

Громадська правозахисна організація, яка працює для забезпечення ґендерної рівності, миробудування, запобігання ґендерно зумовленому насильству , зокрема, домашньому насильству, протидії торгівлі людьми та забезпечення прав дітей, сприяючи впровадженню стандартів прав людини в усіх сферах життя суспільства та держави.

ВІЗІЯ

Незалежна, стала організація, відома на локальному, національному та міжнародному рівнях завдяки ефективній діяльності з миробудування, розбудови суспільства рівних прав та можливостей, без насильства та торгівлі людьми.

ЦІННОСТІ

Постійний розвиток (відкритість до нового, відкритість до інновацій, саморозвиток, самовдосконалення), взаємодопомога та взаємопідтримка, екологічно чисте середовище, взаємна повага, довіра, активна життєва позиція, пріоритет прав людини, здоровий спосіб життя, толерантність, чуйність, взаєморозуміння, сім’я, повага до приватного життя, екологічно чисте середовище, єдина країна, мир.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Протидія торгівлі людьми;
  • Захист прав дітей;
  • Сприяння дотримання прав жінок та ґендерної рівності, протидія дискримінації;
  • Запобігання ґендерно зумовленому насильству, зокрема, домашньому.