Науково-практичний журнал «Людина. Суспільство. Держава: ґендерний вимір»

Дорогі колежанки і колеги!

Раді повідомити, що у Вас є чудова можливість долучитися до співпраці з нами в напрямку посилення наукового забезпечення гендерної політики.

І презентуємо Вашій увазі наукове фахове видання – науково-практичний журнал «Людина. Суспільство. Держава: ґендерний вимір».

Науково-практичний журнал «Людина. Суспільство. Держава: ґендерний вимір» є офіційно зареєстрованим. Журнал є періодичним фаховим виданням, яке видається не менш ніж два рази на рік українською мовою з анотуванням статей англійською мовою.

Видання засноване з метою публікації результатів науково-дослідних робіт, теоретичних і експериментальних досліджень вчених фахівців/фахівчинь, докторантів/докторанток, аспірантів/аспіранток, громадських діячів/діячок із питань сучасної науки, а також забезпечення наукових та інформаційних потреб суспільства в науковому та інформаційному обґрунтуванні, висвітленні та популяризації ідей гендерної політики у різних сферах суспільного життя та відповідних знань, одержаних у процесі науково-дослідної діяльності. Журнал має за мету висвітлення результатів теоретичних та емпіричних досліджень науковців та практиків у сфері юриспруденції, державному управлінні, психології, соціології, соціальної роботи.

Редакційна колегія під час розгляду статей керується виключно їх суспільною актуальністю, відповідністю тематиці Видання, науковою новизною, теоретичною цінністю та практичним внеском у розвиток науки, незалежно від посади, вченого звання, віку, національності, громадянства, статі, релігійних та політичних поглядів авторів. З метою дотримання вимог академічної доброчесності редакція журналу здійснює анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату.

Опублікування матеріалів у випусках Видання здійснюється за умови дотримання авторами редакційних вимог (в додатку до цієї публікації), які висуваються до наукових фахових видань України, а також вимог редакційної колегії, що розміщені у кожному номері Видання.

Видання публікується у відкритому доступі, що виявляється в забезпеченні безпосереднього відкритого доступу до випусків, підтримці принципів вільного поширення наукової інформації та глобальному обміні знаннями задля загального суспільного прогресу.

Разом з нами, Ви зможете поділитися своїми науковими напрацюваннями та ідеями з іншими.

Журнал «Людина. Суспільство. Держава: ґендерний вимір» є мультидисциплінарним виданням, яке охоплює такі напрямки, як   юриспруденція, державне управління, соціологія, психологія, педагогіка, тощо.

Редакційною колегією вживаються необхідні заходи, спрямовані на включення журналу до Переліку наукових фахових видань України.

 

Публікація у науково-практичному журналі «Людина. Суспільство. Держава: ґендерний вимір» безкоштовна.

Прийом матеріалів для публікації здійснюється до 15 вересня 2021 року.

Контактна особа: Олена Файдюк, тел. 0935488779,

e-mail: o.faidiuk@la-strada.org.ua

Запрошуємо Вас до співпраці!

partners-partenaires-colors-en
WVL_colour
UWF_colour
La Strada_logo_horizontal_ua

Журнал виходить завдяки підтримці Уряду Канади в межах проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна», що впроваджується Українським Жіночим Фондом (УЖФ). Відповідальність за зміст інформації несе ГО “Ла Страда-Україна”. Інформація, що представлена у виданні, не завжди відображає погляди Уряду Канади і УЖФ.