Гострі кути законопроекту, яким встановлюється відповідальність за сексизм

Гострі кути законопроекту, яким встановлюється відповідальність за сексизм

Останні декілька днів значна кількість звернень представників ЗМІ стосувалась зареєстрованих у ВРУ законопроектів, що стосуються проявів сексизму та встановлюють відповідальність за дане діяння.  Про що йде мова?

Одним із законопроектів, а саме №4598, пропонується внести зміни щодо визначення сексизму та заборони його проявів, а іншим,  №4599 — внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та встановити відповідальність за сексизм.

Таким чином, пропонується внести зміни до ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», законодавчо закріпивши визначення сексизму як «будь-які дія, жест, візуальний прояв, вимовлені або написані слова, практика або поведінка, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірші через свою стать, та які проявляються в публічній або приватній сферах, у мережі Інтернет або поза нею і скеровані на (або спричиняють): порушення власної гідності або прав людини чи групи людей; сексуальну, психологічну шкоду або страждання особи чи групи осіб; створення загрозливого, ворожого, принизливого або образливого середовища; перешкоджання незалежності або повноцінному здійсненню прав людини з боку особи чи групи осіб; підтримку та посилення ґендерних стереотипів». А також внести зміни до статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачивши відповідальність за сексизм саме цією нормою.

Законопроекти є важливим кроком у приведенні Українського законодавства до положень Рекомендації запобігання та боротьби з сексизмом, прийнятої 27 березня 2019 року Комітетом Міністрів Ради Європи, а також актуалізацією проблематики, яка є дуже гострою в українському суспільстві.

Однак, маючи на меті важливі зміни, законопроекти містять  певні ризики, що можуть значною мірою вплинути на їх реалізацію в практичній площині. Так, недоцільним є передбачення адміністративної відповідальності за сексизм саме за статтею 173-2 КУпАП, оскільки фактично законопроект ототожнює поняття сексизм, насильство за ознакою статі,  домашнє насильство. Особи за статтею 173-2 КУпАП притягуються до відповідальності за вчинення домашнього насильства. На жаль, вчинення насильства за ознакою статі в більшості випадків залишається фактично неідентифікованим і некараним.

Переобтяження цієї норми відповідальністю  за сексизм,  без надання його визначення, може призвести до нерозуміння суті  діяння, його неідентифікації, і як наслідок —  до неефективності самої норми.  

Виходячи з цього, доцільно   відповідальність за сексизм передбачити окремою нормою, надавши визначення сексизму у відповідній статті КУпАП.