Позиція ГО «Ла Страда-Україна» щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини»

Позиція ГО «Ла Страда-Україна» щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини» р/н 9623

Верховною Радою України зареєстровано проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини» р/н 9623, який передбачає декриміналізацію діянь, пов’язаних із ввезенням на територію України творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, їх виготовлення і зберігання, а також декриміналізує створення та утримання місць розпусти і звідництво. Це спричинило високий рівень резонансу та обговорення в суспільстві.

Зазначаємо, що ГО «Ла Страда-Україна» не підтримує прийняття зазначеного законопроекту у запропонованій редакції та вважає його таким, що може завдати значної шкоди і посилити ризики насильства та сексуальної експлуатації жінок виходячи з наступного.

Законопроєктом пропонується ч. 1 ст. 301 ККУ викласти у наступній редакції: «Розповсюдження або збут порнографії без згоди особи, яка у ній зображена, або виготовлення такої продукції із зображенням особи, якій не відомо про такі дії». Запропонований склад злочину є занадто вузьким, та не враховує інші дії, зокрема ті, які межують з порнографією, сталкінгом та сексуальними домаганнями, наприклад, погрози розповсюдження порнографії без згоди особи, яка у ній зображена, або надсилання особі, яка не давала згоду на її отримання, або фейкова порнографія, коли обличчя особи накладається на порнографічне зображення.

Окреслена проблема є справді на часі для України, однак ці діяння за своєю суттю є не стільки про обмеження обігу порнографічних матеріалів і отримання прибутку/іншої вигоди від цього, скільки про вчинення насильства щодо конкретної особи. Доцільно розглянути можливість долучення до ККУ окремої статті з криміналізацією таких діянь, чим передбачити відповідальність за розповсюдження або збут порнографії без згоди особи, яка у ній зображена, або виготовлення такої продукції із зображенням особи, якій не відомо про такі дії, посиливши відповідальність за такі дії, зокрема в контексті протидії насильству щодо жінок в кіберпросторі, як окремий склад злочину.

Загалом, перш ніж змінювати чи запроваджувати нові законодавчі підходи до регулювання сфери порнографії в Україні, слід враховувати, що країна перебуває в стані повномасштабної війни, переживає сплеск рівня безробіття та економічної нестабільності, а кількість ВПО та біженців невпинно зростає. Відповідно, зростають і ризики для таких осіб. Відтак, в цих умовах прийняття запропонованих змін може посилити вже існуючу нерівність, призвести до збільшення рівня насильства щодо жінок та їх сексуальної експлуатації (адже найчастіше саме жінки є об’єктом виготовлення порнографічних матеріалів), а також посилити їх вразливість, що є абсолютно неприпустимим.

Що стосується виключення статті 302 ККУ «Створення або утримання місць розпусти і звідництво», то пояснювальною запискою до законопроєкту таке виключення не є достатньо обґрунтованим. Відтак, проєкт закону фактично декриміналізує створення або утримання місць розпусти без жодного альтернативного законодавчого регулювання відповідальності за такі діяння. Небезпеки цього законодавчого рішення ті самі, що й у випадку зі ст.301, але є більш очевидно вираженими.

Загалом, питання виготовлення продукції порнографічного характеру та декриміналізації створення та утримання місць розпусти, на нашу думку, взагалі не доцільно піднімати в одному проєкті закону, оскільки за своєю природою і впливом вони є абсолютно різними, водночас об’єднує їх підвищена вразливість жінок в цій сфері, тим паче в умовах повномасштабної війни та її наслідків.

Прийняття зазначеного Проєкту Закону порушить підходи, які встановлюються Конвенцією Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, адже може створити сприятливі умови для відповідних злочинів у воєнний час та посилить вразливість жінок.

Беручи до уваги зазначене вище, Проєкт Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини» р/н 9623 є недоцільним, таким, який може завдати значної шкоди і посилити ризики насильства та сексуальної експлуатації жінок, а також порушити підходи, які встановлюються зазначеними вище Конвенціями.